Sağlık Sigortası – BN Sigorta
BN SigortaBN SigortaBN Sigorta
(Pazartesi-Cumartesi)
info@bngrupsigorta.com
Çankaya, Ankara, Türkiye

Sağlık Sigortası

Sağlık Sigortası

Söz konusu sağlık olunca, ihmal edilemeyecek kadar hayati bir önem taşımaktadır. Hiç beklenmedik bir anda ya da kaza sonucu sağlığımız tehlikeye girebilir. Özel sağlık sigortası ile daha iyi şartlar altında tedavi olabilir, anlaşmalı kurumlardan hizmet alabilirsiniz.

Yatarak Tedavi Neleri Kapsıyor?
 • Herhangi bir cerrahi müdahele(ameliyat) gerektiği ya da gerekmediği yatılı tedaviler
 • Limit dahilinde uzuv ve rekonstüktif protezler
 • Ameliyat esnasında kullanılacak tıbbi malzemeler (platin, kalp pili, v.b.)
 • Trafik kazası sonrası ortaya çıkan diş tedavi giderleri
 • Yoğun bakım giderleri
 • Yurt dışı tedavi teminatı
 • Kemoterapi ve Radyoterapi işlemleri sonrasında muayane ve tetkik giderleri
 • Ambulans hizmeti
 • Evde bakım ile ilgili verilen tedavi planı
 • Ameliyat sonrasında fizik tedavi uygulamaları
 • Rehabilitasyon
 • Hamilelik ve doğum teminatı
Ayakta Tedavi Nedir? Neleri İçerir?

Ayakta tedavi; herhangi bir hastalık durumunda tedavi olmak için başvurduğunuz sağlık kuruluşunda 24 saat ve üzerinde bir yatışı gerektirmeyen müdaheleleri içermektedir. Ayakta tedavi kapsamına giren hizmetler ise şu şekildedir:

 • Doktor’un şikayetiniz doğrultusunda yapacağı muayene, tanı ve tedavisi
 • Hastalığınız ile ilgili teşhis sonrasında önerilen tedavide kullanılacak ilaç(lar)
 • Teşhis için doktor tarafından istenen tahlil ve röntgen
 • Mr, tomogrofi ve sintigrafi gibi modern teşhis cihazlarının kullanımı
 • Fizik tedavi süreci ile ortaya çıkabilecek masrafları içerir.

Ayakta ve yatarak tedavi kapsamında belirtilen hizmetler dışında, poliçe genişliğine bağlı olarak; Diş paketi, göz muayenesi, diyetisyen ve check-up gibi seçeneklerde özel sağlık sigortası altında yararlanılabilecek sağlık hizmetleri arasındadır.